آیت الله آذری قمی

سعید رجایی:

سخنان خود را به امام نسبت ندهید!

mesbah (4)

آنان برای توجیه رفتارهایی غیراخلاقی خود در قبال آیت الله منتظری (همچون حمله به بیت و حسینیه و منع فعالیت علمی ایشان که در سالهای پس از رحلت امام(ره) بارها مرتکب شدند)، نهی امام از دخالت از دخالت مرحوم منتظری در سیاست را مستمسک قرار می‌دهند، اما نهی امام از دخالت نیروهای مسلح در سیاست (خاصه سپاه و بسیج) را نادیده می‌گیرند.

پاسخ به سخنان موهن حجت الاسلام طائب:

توهین به امام برای توجیه مذاکره با آمریکا؟

Taeb mehdi

داستان تناقضات و توهین‌های طائب به مرحله خطرناکی رسیده است. اگر او پیشتر مواضع بسیار افراطی علیه دولت احمدی‌نژاد می‌گرفت - تا جایی که شهید رجایی هم در این داستان‌ها مورد توهین واقع می‌شد - و درباره جریان انحرافی داستان‌سرایی می‌کرد - تا جایی که آن را متصل به CIA خوانده بود - اینک برای توجیه این مذاکرات به عنوان خواسته رهبری تلاش می‌کند با تخطئه امام خمینی، جایگاه رهبری را رفیع تر بنمایاند.

آیت الله مصباح، ذوشهادتین امام؟!

IMG20530924

بیانیه ای در راستای بیانیه های سریالی جریان پایداری منتشر شد که مدعی بود: «تعبیر امام در ذوشهادتین بودن شما برای ما حجت است/ در حمایت بصیر حزب الله از دکتر لنکرانی بپا می‌خیزیم»! هرچند که سرانجام با احراز برخی اخبار از درون شورای نگهبان، دکتر لنکرانی عطای کاندیداتوری را به لقایش بخشید، اما بیانیه مذکور نشان می داد این ادعای اثبات نشده، مستمسک ارادت های عجیبی شده است!