آیت الله ابراهیم امینی

آیت الله امینی در دیدار با عارف: کارد به استخوان مردم رسیده

IMAGE633822383876718750

آیت الله امینی در این دیدار با انتقاد شدید از وضعیت گرانی و تورم موجود در جامعه گفت: تورم و گرانی مردم نگران باعث نگرانی مردم شده است. وی با بیان اینکه گرانی مردم را به ستوه آورده، تصریح کرد: مردم کارد به استخوانشان رسیده که البته تورم علل مختلفی دارد هم تحریم‌ها تاثیر گذار است هم سیاست‌های اقتصادی.