آیت الله العظمی بروجردی

یادکردی از آیت الله العظمی بروجردی(ره)؛

اندیشه «تقریبی و وحدت آفرین» آیت الله بروجردی و حضرت امام

ayat brojerdi

امام خمینی نیز نظراً و عملاً ادامه دهنده راه وحدت بخش و روش تقریب بین مذاهب آیت الله بروجردی بود. حضرت امام می فرمایند: «ما با مسلمین اهل تسنن یکى هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسى کلامى بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانى هستند که مى خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنى اصلًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم.»