آیت الله العظمی بروجردی

رضا نساجی:

امام خمینی و ترقی شأن سیاسی مرجعیت شیعه

imam

اگر در دوران محمدرضا شاه وی می‌پرسید «چرا مانند علمای اهل سنت او را اولوالامر خطاب نمی‌کنند! و برای او به دعاگویی نمی‌پردازند.» اما این بار این نماینده امام خمینی بود که با شخص شاه دیدار کرده و البته در پاسخ به وی می‌گفت که «علمای شیعه در تاریخ هزار ساله‌ی خود هیچ گاه مامور حکومت‌ها نبوده و نخواهند بود.»

یادکردی از آیت الله العظمی بروجردی(ره)؛

اندیشه «تقریبی و وحدت آفرین» آیت الله بروجردی و حضرت امام

ayat brojerdi

امام خمینی نیز نظراً و عملاً ادامه دهنده راه وحدت بخش و روش تقریب بین مذاهب آیت الله بروجردی بود. حضرت امام می فرمایند: «ما با مسلمین اهل تسنن یکى هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسى کلامى بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانى هستند که مى خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنى اصلًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم.»