آیت الله العظمی مدنی تبریزی

گفتگوی منتشر نشده با مرحوم آیت الله العظمی مدنی تبریزی؛

خصوصیت ممتاز امام(س) ایستادگی بر عقیده اش بود

sa

یک روز یکی از سران قوا درخواست ملاقات کرده بود. گفتم: «من سیاست بلد نیستم و با سیاسی ها رابطه ای ندارم». نامه نوشت به مدیر دفترم آقای جعفری و اصرار کرد ملاقاتی داشته باشد. بالاخره آمد. به او گفتم: «به مملکت رسیدگی کنید. اوضاع اقتصادی بد است. جنس ها روز به روز گرانتر می شود». گفت: «شما که وضعتان خوب است، چرا غصه می خورید؟» گفتم: «من دارم اما همسایه ندارد».