آیت الله امجد

پاسخ آیت‌الله امجد به ردصلاحیتش در انتخابات

hazrateagahamjad30

آیت‌الله امجد می‌گوید: نباید با مردم و با عمامه بازی کنیم. کونوا مع الصادقین ... بنده در خبرگان باشم یا نباشم، در خدمت مردم خواهم بود و تا آخر به وظیفه خودم عمل خواهم کرد.

آیت الله امجد: علمایی که از بی تدبیری های دولت گذشته حمایت کردند، از مردم عذرخواهی کنند

hazrateagahamjad30

به هشدارهای مکرر بسیاری از کارشناسان و همچنین خود من در خصوص بی تدبیری های صورت گرفته از سوی دولت وقت، بی توجهی شد.... البته مردم هشیار هستند و می دانند. آنچه که گفته شد؛ تنها گوشه ای از مشکلات، آن هم در حوزه اقتصادی بود؛ درحالی که مشکل بالاتر بی اخلاقی ها و بازی کردن با آبرو و حیثیت افراد بود که بماند!