آیت الله سید روح الله خاتمی

امام خمینی (س) :

خاتمى زنده دل، روشنفکرى متدین و مجتهدى بزرگوار

ayatollah_seyed_roohollah_khatami_ardakan_garden

اسلام و ایران یکى از پرفروغترین چهره ‏هاى تقوا و خلوص و ایمان خود را از دست داد. برادر عزیزم، خاتمى زنده دل، چهره تابناک مبارزات خستگى ناپذیر روحانیت روشن ضمیر در دهه‏ هاى اخیر این مرز و بوم بود. او روشنفکرى متدین و مجتهدى بزرگوار، و از خوبان امینى بود که اگر نتوان گفت بى‏ نظیر، مسلماً کم نظیر بود.

نگاهی بر روابط امام و برادر عزیزش! آیت الله سید روح الله خاتمی

51_240

آیت الله خاتمی درباره خصوصیات روحی و شخصیتی امام می گوید: «هر بار دیدن سیمای نورانی حضرت امام برای همه ما روحیه بخش بود.» او « تجلی کامل روحانیت حقیقی در مذهب شیعه است زیرا توانست با تقوا و شجاعت خود همه ملت ایران را پشتوانه اسلام قرار دهد و نخستین حکومت واقعی اسلام را پس از صدر اسلام تشکیل دهد.»