آیت الله سید محسن حکیم

امام خمینی(س) و آیت الله سید محسن حکیم

imam_hakim

با این‌حال از نظر حضرت امام اگر اجازه می دادند همه‌ی جنایت‌ها و اقدامات ضد دینی و ضد روحانیت رژیم شاه به گوش مراجع و علمای دیگر بلاد اسلامی، به ویژه آیت الله حکیم می‌رسید، قطعاً ساکت نمی‌نشستند و دست به اقدامات و اعتراضات بیشتری می زدند. در این باره حضرت امام می فرماید: «خطر به قدرى زیاد است که هر کس درک کند، نمى تواند راحت بنشیند؛ و علت این‌که اگر بعضى ساکت بوده‌‏اند، مطلب را نفهمیدند. چنانکه آقاى حکیم را نگذاشتند مطلب را درک کند، و ساکت بود.»