آیت الله صدوقی

مروری بر زندگی و مبارزات شهید آیت الله صدوقی؛

شهید صدوقی: مجاهد دانشمند یزد

sadoghi_(9)_Fixd

امام در پیام تسلیتی چنین فرمودند: «اینجانب دوستی عزیز که بیش از سی سال با او آشنا و روحیات عظیمش را از نزدیک درک کردم از دست دادم، و اسلام خدمتگزاری متعهد را، و ایران فقیهی فداکار، و استان یزد سرپرستی دانشمند را از دست داد.