آیت الله محمدباقر صدر

19 فروردین، 34سال از شهادت آیت الله محمدباقر صدر گذشت:

شهادت مغز متفکر اسلامی

42_sadr_(18)

وقتی که مزدوران بعثی، از منصرف کردن آیت الله صدر و خواهرش مأیوس شدند، آن دو را در روز سه شنبه 23 جمادی الاول 1400 (19 فروردین 1359) زیر شکنجه به شهادت رساندند. پیکر آن دو شهید در جوار مرقد امام علی (ع)، در آرامگاه خانوادگی «شرف الدین» به خاک سپرده شد.