آیت الله گرامی

گفتگو با آیت الله محمدعلی گرامی مرجع تقلید حوزه علمیه قم؛

توهین کنندگان به یادگار امام و رئیس مجلس باید تأدیب می شدند

gerami

هیچ وقت روحانیت بی‌ادبی‌ها و بی‌احترامی‌ها که در کشور انجام شده است را مورد بی توجهی قرار نداده است. اخلاق و رعایت احترام و شان افراد در نظام اسلامی از واجباتی است که هرگز نباید مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد.