آیدین سریع سیار

رپرتاژ آگهی نامحسوس

entekhabat

بقیه اش مال خودت، فقط زیر پوستی تبلیغ کن. دمت گرم. رسانه های عزیز هم توصیه کاندیدای مذکور را به روی چشم می گذارند و فعالیت های ایشان را به صورت زیرپوستی پوشش می دهند