ائتلاف 1+2

ولایتی خطاب به حداد:عالم سیاست، پختگی، وزانت و صبوری می‌طلبد

عالم سیاست، پختگی، وزانت و صبوری می‌طلبد.‌ خود و دیگران را به صبر و مدارا و واقع بینی سفارش می‌کنم. پر واضح است که اخلاق مداری در سیاست امری نیست که لقلقه زبان باشد و سابقه رفتارهای سیاسی یک فرد بهترین گواه آن است.

ائتلاف‌های چند‌گانه، جبهه‌های رنگارنگ

92 ELEC

سردرگمی در بین اصلاح‌طلبان در‌باره تعدد نامزدها کمتر از اصولگرایان است. تجربه 84 به آنان ثابت کرده که باید با یک نفر وارد انتخابات شوند و اتفاقات رفته بر آنان طی این چند سال نیز اتحاد آنان را بیشتر کرده است. اما کار برای اصولگرایان سخت‌تر است.

سرنوشت مردم را نمی توان در پستوی سیاسی محافظه کاران رقم زد

آقای ولایتی؛ احساس تکلیف بد نیست، میل سهم خواهی بد است

velayati 2

اینکه عده ای به جای تلاش شناخت مطالبات و رفع مشکلات مردم، در احزاب سیاسی و جبهه های فصلی خود جمع شده و سیاست ورزی محفلی را - با این تصور که می توان سرنوشت مردم را در پستوهای سیاسی رقم زد - ترویج دهند، روش محافظه کاران است. و البته روشی که هیچگاه با موفقیت همراه نبوده و همواره مردم به آن نه گفته اند!