ائتلاف 5 گانه

ائتلاف‌های چند‌گانه، جبهه‌های رنگارنگ

92 ELEC

سردرگمی در بین اصلاح‌طلبان در‌باره تعدد نامزدها کمتر از اصولگرایان است. تجربه 84 به آنان ثابت کرده که باید با یک نفر وارد انتخابات شوند و اتفاقات رفته بر آنان طی این چند سال نیز اتحاد آنان را بیشتر کرده است. اما کار برای اصولگرایان سخت‌تر است.