ائمه جمعه

توصیه امام خمینی به اعضای شورای دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه:

وحدت جامعه، مهم‌تر از عبادت جمعه

06292

در این سخنان امام خمینی ائمه جمعه را دعوت به وحدت، اتحاد و انسجام می کنند. مسئله‌ای که سالهاست فراموش شده و تریبون‌های نماز جمعه را به تریبون سیاسی یمک جناح خاص بدل کرده است که با تحریک و تهییج مردم، سیاست‌های خاص خود را به پیش می برند. به نحوی که اخیرا شاهد بودیم، حتی از سخنرانی یکی از مسئولان دولت (خانم ابتکار، معاون محیط زیست رئیس جمهور) هم جلوگیری می‌شود.