ابراهیم رزاقی

گفتگو با دکتر ابراهیم رزاقی:

لیبرال‌های ایرانی و فراموشی منافع ملی و مسوولیت اجتماعی دولت

dr. razzagi

عد از اتمام جنگ و مقاومت فراموش کردند که این برنامه ی ریخته شده، بیست ساله بود و آن را به چهار تا پنج ساله تقسیم کرده بودند. بنابراین برنامه پنج ساله جدیدی پایه گذاری کردند که بر پایه جهان بینی و مبانی ارزشی متفاوتی بود. مبانی ارزشی این برنامه شامل سیاست های جهانی سازی بود که امریکایی ها و غربی ها، با دید لیبرالی، تقریبا در دهه 1970 و اوایل 1980 در کل جهان رواج می دادند.

روایت رزاقی و سبحانی از کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» شهید آوینی:

در نوشته های آوینی محافظه کاری به چشم نمی خورد

ketabroom.ir_file_250-390x220

افسوس که نه هشدارهای کسانی که از اقتصاد اسلامی صحبت کردند و نه هشدارهای شهید آوینی در برنامه‌ها توسعه مورد توجه قرار نگرفت. به نظر من ایشان موضوع توسعه را خوب فهمیده بودند. در ورودش به قضایا دیده می‌شود که آگاهانه می‌دانسته که دارد چه می‌گوید. از این بابت محل افتخار است اما همان طور که به حرف اقتصاددان‌ها توجه نشد، به حرف ایشان هم توجه نشد.

سخنرانی دکتر رزاقی درباره اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام(ره)

dr razzaghi (1)

دکتر رزاقی استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران، امروز پنجشنبه، ساعت ۱۰ صبح میهمان جنبش عدالتخواه دانشجویی است تا اقتصاد مقاومتی در اندیشه حضرت امام(ره) را به بحث بگذارند.