ابوالقاسم موسوی

تحلیل و پیش بینی دکتر ابوالقاسم موسوی از اوضاع مصر

مرسی تا آخر هفته بازمی‌گردد/ ارتش فرمانده‌اش را قربانی می‌کند

mosavai

ارتش مصر و اخوان المسلمین در راهی قدم گذاشته‌اند که ناچارند برای حفظ حرمت خودشان، قربانی بدهند. مرسی حداکثر تا هفت روز دیگر به قدرت بازمی‌گردد و پس از آن، کنار می‌رود و انتخابات زودرس، تکلیف رئیس جمهور بعدی مصر را روشن خواهد کرد.