ابوصقّار

عبدالله شهبازی:

ابوصقّارهای سلفی و لائیک: فرجام دوقطبی سازی مردم مصر

Egypt_Abu_Sakkars_02

پارادکس عجیبی است: در لیبی و سوریه القاعده و گروه‌های افراطی تروریستی اسلام‌گرا حمایت می‌شوند و در مصر و تونس و ترکیه لائیک هایی از نوع طارق النهری؛ لائیک هایی که با مردم عادی کوچه و خیابان همان می‌کنند که سلفی‏ هایی چون ابوصقار با سرباز ارتش سوریه کرد به این دلیل که شیعه بود و با فریاد "حیدر، حیدر" به سوی او می‌آمد!