ابولحسن بنی صدر

حمله دانشجویان خط امام به دولت؟!

taghi-shahram

حمله شدید دانشجویان خط امام به دولت بنی صدر