اتاق بازرگانی ایران

گزارشی درباره محمد نهاوندیان و اتاق بازرگانی ایران:

اراده معطوف به میلیاردهای ایران

thumb1380

میرحسین موسوی سیاستمدار چپ‌گرا و نخست‌وزیر وقت در زمان جنگ، دستور داد اتاق بازرگانی را برای اسکان جنگ‌زده‌ها خالی کنند. اما آل‌اسحاق، خاموشی، نقره‌کار، راسخ نهاوندیان و... در پاسخ نامه موسوی نوشتند اتاق بازرگانی جای اسکان جنگ‌زده‌ها نیست. موسوی هم دستور داد با بلدوزر اتاق بازرگانی را با خاک یکسان کنند، چون به نظر او ساختمانی که نشود در آن جنگ‌زده‌ها را اسکان داد باید خراب می‌شد.