اتحادیه اروپا

اگر ایران عضو اتحادیه اروپا شود

europe-300x225

آقایانی که اینقدر دم از تعامل سازنده با کشورهای غربی و بویژه اروپایی می زنند؛ ماحصل نهایی و دراز مدت این تعامل (که همچنان مبهم و نامشخص است) چیست؟ فرض کنیم که آقایان آنقدر در این تعامل قوی بوده و خوب عمل نمایند که ایران نیز جزء کشورهای اتحادیه اروپا گردد!! آیا سرنوشتی غیر از یونان، اسپانیا، پرتغال، رومانی و سایر کشورهای اتحادیه اروپا (به جز سه کشور اصلی اتحادیه: آلمان، فرانسه و هلند) در انتظار ما خواهد بود؟