احسان رستگار

توضیحات همراه علی مطهری از جزئیات حمله دیشب

136378_426

بعدا متوجه شدیم همه از عوامل اطلاعاتی تا نیروی انتظامی در جریان این حمله بودن و به ما نگفته بودن و تیم حفاظتی هم نفرستاده بودن. سوم این که عینا لمس کردیم که اون اراذل و اوباش با ماسک و بی ماسک فقط نیومده بودن تا ما رو بترسونن. قرار بود صدمات شدیدتر باشه؛ خدا رحم کرد.