احسان پرسا

گزیده اشعار ضد امریکایی شاعران ایران

IR655-PRE

امروز سالگرد حمله ناو امریکایی وینسنس به پرواز 655 ایران و شهادت مسافران بیگناه آن در آب های خلیج فارس است. آنچه در ادامه می آید، گزیده اشعار ضد امریکایی شاعران انقلاب است.