احمد دنیامالی

درس‌هایی که از دروغ‌های راستگوها باید آموخت

انتخاب شهردار، احزاب رفاقتی و توسعه سیاسی

shora

رسوایی سیاسی خانم راستگو تبدیل به یک نمایش اخلاقی می‌شود و اصلاحطلبان که در مقام شاکیان رفتار غیرمسئولانه وی هستند به متهم بدل می‌شوند! این رخدادها را هم باید به حساب معجزات هزاره سوم اصولگرایان گذاشت: اگرچه مردی که در مناظره های رسانه ملی، معضلات اقتصادی کشور را به محسنات جلوه می‌داد، رفته است اما کسانی که بر دروغ هایش مهر صحت و سلامت زدند، هنوز هستند.