احمد عربانی

کاریکاتور: مناقشه سازمان سینمایی و خانه سینما

16.indd

کاریکاتوری با عنوان «در حاشیه مناقشه سازمان سینمایی و خانه سینما» از احمد عربانی (کاریکاتوریست باسابقه هفته نامه گل آقا)