احمد مسجدجامعی

پایان یک دهه ریاست اصولگرایان بر شورا

shoraye shahr2

هیات‌رییسه جدید در جایگاه مستقر می‌شوند. مسجدجامعی می‌گوید: «شهردار تهران در دوره قبلی نیز تا زمان انتخاب شهردار جدید همه اقدامات خود را متوقف نگه داشته و هیچ سند مالی یا حقوقی را امضا نکرده است. امیدوارم در این شورا نیز شهردار تهران به لحاظ قانونی آنچه که مورد تاکید قرار گرفته را رعایت کند و طبق برنامه معمول در سال‌های گذشته در این فاصله انتخاب شهردار جدید هیچ سندی را امضا نکند.»