احمد مسجد جامعی

رمزگشایی از نقش عالیجناب خاکستری اصلاحات در طراحی قتل عضو شورای شهر

الهه راستگو ترور شد/ مطالبه عمومی برای اعدام مسجدجامعی

elahe-rastgou

خبرگزاری فارس که در روزهای اخیر چندین بار خانم راستگو را تا مرز اسارت و شهادت توسط نیروهای غاصب اصلاحطلب برد و سالم برگرداند، در آخرین مرحله از تک و پاتک های سیاسی، ایشان را در میان آتش و خون رها کرد و نوشت: الهه راستگو لحظاتی پیش با ضربات کارد و شلیک گلوله های متعدد مورد حمله قرار گرفت.