ادیان

صفحه چندزبانه ادیان در خدمت انسان راه اندازی شد

صفحه ویژه ادیان در خدمت انسان به زبانهای ارمنی؛ ایتالیایی، آلمانی؛ فرانسوی، اسپانیایی؛ انگلیسی، ترکی آذربایجانی؛ روسی، عربی و فارسی راه اندازی شد.