ارتش آزاد سوریه

تصویر صدام روی خوردروهای ارتش آزاد سوریه!

SADDAM

گردانهای موسوم به "عمر فاروق" وابسته به ارتش آزاد در سوریه از تصاویر صدام دیکتاتور معدوم عراق بر روی خودروهای نظامی خود استفاده می کنند. بر روی این پوسترها از صدام به عنوان فرمانده کل و همچنین رهبر تمامی اعراب یاد شده است!