استاد محمد تقی شریعتی

زندگی نامه دکتر علی شریعتی

شریعتی؛ از تولد در روستای کاهک تا درگذشت پرابهام در لندن

190047_343798382389871_1575171523_n

تمام تحلیل های فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی شریعتی یک جهت گیری مذهبی داشت که بعد اسلامی آن از همه برجسته تر بود. او یک روش سیستماتیک برای شناخت و فهم اسلام تجویز کرد. به گفته او "تفکر صحیح اساس شناخت حقیقی است و شناخت حقیقی عقیده و ایمان استوار را به بار می آورد." این اصل مشخص باعث ایجاد آگاهی در انسان می شود.