استفتائات امام(ره)

آیا نمی توان فقط در روزه گرفتن از مرجع دیگری تقلید کرد؟

پاسخ چند استفتاء از امام خمینی درباره روزه

66_2

حضرت امام خمینی(س) در پاسخ به این پرسش که آیا انسان مى ‏تواند در نماز و روزه مقلّد دو نفر باشد، به این معنى که نمازش را در محلّ کار شکسته بخواند و روزه‏اش را به فتواى مرجع دیگر بگیرد؟ می‌فرمایند: «با علم به اینکه یکى از دو فتوى صحیح نیست، نمى‏تواند به این دو فتوى عمل کند و باید تقلید از اعلم یا محتمل الأعلمیّه نماید و اگر ممکن نیست به فتواى یکى عمل کند.»