اسفندیار امیدبخش

کاندیداهای انتخابات درباره لیبرالیسم اقتصادی پاسخ دهند:

مأمور مخصوص الحاق به سازمان تجارت جهانی + توهین به انقلاب!

7333

اسفندیار امیدبخش که از دوران دولت پنجم تاکنون مدیر کل دفتر تام الاختیار الحاق ایران به WTO است، در کتابش با توهین به مبانی و اندیشمندان انقلاب اسلامی بیان می کند که «تقریبا تمامی اندیشمندان مطرح در انقلاب نظیر دکتر شریعتی، آیت ا… مطهری، آیت ا… طالقانی و دکتر بهشتی حداقل از نقطه نظر مواضع فکری در مقابل اقتصاد بین الملل، دارای تفکرات اقتصادی چپ و رادیکالی بودند.» وی گستاخی را بدان جا می رساند که مبانی فکری اقتصاد خارجی انقلاب اسلامی را ریشه در تئوری های عقب ماندگی می داند.