اصفهان

سخنرانی عارف در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همت انجمن اسلامی

این مراسم از ساعت 15 در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سوی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی برگزار می شود.