اعتماد ملی

افراطیون به دنبال انتقام گرفتن از امام(ره) و بیت ایشان هستند

_Montajab002

حضرت امام خمینی(ره) بیشترین گلایه را از تعصب خشک داشتند و امروز همه می بینیم که این تعصب بزرگترین خطر است و نتیجه آن اسلام طالبانی و داعشی شده است که ناشی از افراط، تفریط و جهل مذهبی است.