اعزام به خدمت

سرباز هست، سربازخانه نیست!

sarbaz

بهتر است به جای تاخیر در اعزام از مدت سربازی کاسته شود تا جوانان نیز دغدغه تلف شدن عمرشان را نداشته باشند. جوانان در این سن که پایه شکل‌گیری زندگی اجتماعی‌شان خواهد بود، ثانیه به ثانیه عمرشان، نقشی ویژه خواهد داشت و قطعا آسیب‌های متعددی به این قشر وارد خواهد شد. جا دارد این موضوع از طریق ستاد کل نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس، وزارت دفاع و دولت بررسی و در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه به نظر من بهترین راهکار نیز کاهش دوران خدمت سربازی مشمولان لیسانس در این بازه زمانی است.