افشین علاء

افشین علاء: هنرمندان افسرده ترین افراد در این هشت سال بودند

IMG_8396

هنرمندان در این هشت سال جزء سرخورده‌ترین و افسرده‌ترین افراد بودند و بیشتر از بقیه رنج می‌بردند و احساس تنهایی می‌کردند و طبیعی است که در این مورد آقای روحانی تدابیری دارد که پاسخ این درد‌ها را در وسعت خودش داشته باشد و این هم قطعا با مشورت با بزرگان فرهنگی کشور محقق خواهد شد.