اقتصاد بدون ربا

دکتر حسن سبحانی در نامه ای تفصیلی چالشهای پیش روی کشور را تشریح کرد

کاندیدای مستقل، نخبگان را به جنگ با ربا، بی اخلاقی و قانون گریزی فراخواند

1360280311795851.png

اینجانب طی ربع قرن گذشته، همواره بر نامتناسب بودن سیاست‌های اقتصادی با شرایط کشور، هجوم برده‌ و برای رفع کاستی‌ها، اصلاح، و سازگار کردن آن‌ها با شرایط کشور، اقدامات مقتضی بسیاری هم به‌جا آورده‌ام. اکنون نیز بر آن هستم که شرایط موجود را به مجاری اصلی برگردانم.