اقتصاد مقاومتی

پیام صریح آیت الله جوادی آملی به همایش گفتمان اقتصاد مقاومتی از منظر دین:

اهل اختلاس توان مدیریت ندارند/ مردمِ گرفتار بانک‌ ربوی توان مقاومت ندارند/ ملت فقیر زبانش به نقد باز نیست

javadi amoli

حضرت آیت الله جوادی آملی در پیامی تصویری به همایش گفتمان اقتصاد مقاومتی از منظر دین با جملاتی صریح و انتقاداتی جدی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به دلیل سپرده شدن کارهای اقتصادی به دست لرزانِ افرادِ سفیه و بی‌عُرضه نسبت داد.

نبرد با «بیان و برنامه»

بررسی عملکرد انتخاباتی نامزد دقیقه نودی اصولگرایان

جلیلی

اکید صرف بر اقتصاد مقاومتی بدون ارائه برنامه مشخص اقتصادی در مواردی مانند رشد، توزیع درآمد، هدفمندکردن و ... تمام چیزی است که تا به امروز از جلیلی و تیمش دیده شده و گویی اراده ای برای ترمیم آن هم وجود ندارد.