امام حسین(ع)

خطبه سیدالشهدا در منا: تبیین مسئولیت مردم و علما در قبال مفاسد

Mena-Khotbe

در نظر گرفتن خطبه و محتوایش در آن برهه تاریخی (زمانی که هنوز معاویه فوت نکرده و یزید بر سر کار نیامده) حاوی درسها و نکاتی است که میتواند حق طلبان را در تحلیل عاشورا کمک و یاری کنند. این خطبه نشان دهنده زمینه هایی است که نهایتا منجر به روی کار آمدن “یزیدی”ها می شود و “حسین بن علی(ع)”ها به قتلگاه کشیده می شوند.