امام خمینی(س) از نگاه نخبگان جهان

از رهبر شوروی تا رهبر اخوان المسلمین:

بازتاب پیام امام به گورباچف در سخنان شخصیت‌های جهانی

37_37_2

با وجود آن که هر مرحله از اندیشه و تفکر، احتمال ایجاد حرکتى پویا را با خود‏همراه ‏داشته و با افکار و حالت‏هاى درونى نظریه‏ پردازان، هماهنگى و انسجام کامل‏ دارد، اما باز هم در این مورد در شخصیت حضرت امام قابل درک نیست، چنان که ایشان در میدان عمل، گوى سبقت از نظریه‏ پردازانى چون فوکویاما ربوده و با ارسال نامه‏اى به گورباچف، او را به تفکر فراخواندند. در عرصه اندیشه‏ى نظرى هم افق دید امام(س) از اندیشمندانى چون هانتینگتون گسترده‏تر بود، چرا که امام(س)، امریکا را شیطان بزرگ نامیده و این برداشت را با توجه مستقیم به منافع...