امام رضا (ع)

چند روایت رضوی از امام خمینی:

آستان قدس رضوی، محل توجه ملائکة اللَّه

34

مأمون حضرت رضا (ع) را با آن همه تزویر و سالوس و گفتن «یا ابن عم» و «یا ابن رسول اللَّه» تحت نظر نگه مى ‏دارد! که مبادا روزى قیام کند و اساس سلطنت را درهم بریزد. چون پسر پیغمبر (ص) است و در حق او وصیت شده، و نمى‏ شود او را در مدینه آزاد گذاشت. حکام جائر سلطنت مى‏ خواستند، و همه چیز را فداى این سلطنت و امارت مى‏ کردند؛ نه اینکه دشمنى خصوصى با کسى داشته باشند.