امیررضا اکبرپور

انتخابات انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه یزد برگزار شد

yazd

اولبن انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه یزد که به تازگی مجوز فعالیت خود را از این دانشگاه اخذ کرده است در تاریخ 27/3/94 با استقبال دانشجویان آزاد اندیش این دانشگاه برگزار شد.