امیر جسین اکبرپور

امیرحسین اکبرپور :

ملت ایران نشان داد در توافقات ژنو جدی است

23811t

اکبرپور به بهانه‌های غرب در مقابل ایران اشاره کرد و بیان داشت: انرژی هسته‌ای برای غرب تنها بهانه‌ای است، لذا بعد از مدتی آنها به سمت موضوعات دیگر رفته و ایران به موارد دیگری متهم می‌کنند، اما ملت ایران نشان داد در توافقات ژنو جدی بوده و حجت را تمام کرده و امیدواریم که غرب به حرف‌هایشان پایبند باشد.