امیر عباس فخرآور

خطر کیهانیسم مطبوعاتی و ادبیات بولتن نویسی (1)

وقتی شاهین نجفی را به دفتر تحکیم نسبت می‌دهند!

YJC

کسانی که فخرآور را از نزدیک در دانشگاه پیام نور می‌شناخته‌اند، شهادت می‌دهند که مواضع بسیار تندی علیه انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم داشته است. احمد باطبی و محسن سازگارا هم که در آن زمان اصلا دانشجو نبودند که بخواهند عضو انجمن اسلامی و دفتر تحکیم باشند. حال؛ اینکه نویسنده قصد دارد شاهین نجفی را به واسطه ارتباط با فخرآور به دفتر تحکیم بچسباند، جای شگفتی دارد!