انتخابات دفتر تحکیم وحدت

دانشجویان منتظرند

وزارت علوم، الوعده وفاء !

tah2

واضح است هنوز اصلی ترین ایراد قانونی، یعنی داشتن حداقل 20 دفتر فعال در دانشگاه های سراسر کشور مرتفع نگشته است بنابرین وزارت علوم طبق قانون نه تنها نباید اجازه ی برگزاری هیچ انتخاباتی را با نام اتحادیه دفتر تحکیم وحدت به این گروه بدهد که طبق وعده قبلی خود می بایست با این گروه برخورد کند. مطمئناً برخورد دولت تدبیر و امید که با شعار قانونگرایی بر کرسی قدرت نشسته است با این گروه در تاریخ جنبش دانشجویی ثبت خواهد شد و مسئولین وقت وزارت علوم باید برای همیشه پاسخگوی عملکرد خود باشند.

دلسوزی انشعابیون مدعی استقلال برای انشعاب در تحکیم!

تندروها از دفتر تحکیم وحدت چه می‌خواهند؟

tahkim vahdat

جریانی که در هشت سال دولت گذشته از کمتر از 20 انجمن به 45 انجمن رسیده، نمی‌تواند احیای انجمن‌های اسلامی خط امامی را که نوسازی معنوی و تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت را نوید می‌دهند، تحمل کند. چرا که خود رقیب تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت است و ترجیح می‌دهد رقیب همچنان ضعیف بماند! به همین جهت است که اقلیت انشعاب‌طلب سال 78، اینک جریان اکثریت تشکیلات را به انشعاب‌طلبی متهم می‌کنند!