انجمن‌های اسلامی دانشجویان

بیانیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در حمایت از دکتر فرجی دانا و تحلیل مسائل آتی وزارت علوم:

دانشگاه هرگز به عقب بازنخواهد گشت

anjoman eslami

خطاب به کسانی که با مشی تندروی و فرصت‌طلبی و ظاهر انقلابی‌گری عرصه دانشگاه را هدف قرار داده‌اند تا فضای سکوت و سکون دولت گذشته را به نفع گروه‌های کوچک همسو با خود بسط دهند، با فریاد رسا اعلام می‌داریم که دانشگاه هرگز به عقب بازنخواهد گشت و راه پیشرفت علمی کشور تنها از مسیر فضای عقلانی و اخلاقی دانشگاه‌ها که مستلزم رفع اختناق و انحصار فرهنگی و سیاسی است، می‌گذرد.