انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی باهنر شیراز

رنجنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی باهنر شیراز

bahonar

با همه این توضیحات در حالی که چشم امید دانشجویان و فعالین مدنی به تدبیر دولت و وزارت علوم برای باز کردن فضا و برداشتن موانع از سر راه فعالین دانشجویی است شاهدیم در برخی دانشگاه ها از جمله این دانشکده نه تنها مساعدتی انجام نمی گیرد بلکه معدود مسئولان همراه و مدبر به راحتی کنار گذاشته میشوند و جای آن را کسانی میگیرند که با تمام توان اقدام به مانع تراشی بر سر راه تشکل های دانشجویی مستقل و آزادی خواه می نمایند. ریاست محترم دانشگاه نیز در قبال این مشکلات هیچ همراهی نکرده اند و عموما از پذیرش...

سوءمدیریت سال‌های اخیر کشور را از توسعه دور نگه داشت

IMAGE634876454308830439

متاسفانه در سال‌های اخیر دانش مسئولان کشور در حد مسئولیت آنان نبوده است و سوء مدیریت‌ها سبب عقب‌ماندگی کشور در برخی حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی شده است.از چند سال قبل قول دادند که دیگر ویژه‌خواری در کشور به این شکل صورت نگیرد ولی در سال‌های اخیر بیشترین مفاسد تاریخ کشور را شاهد بوده‌ایم.