انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

تکذیبیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

takzib

با توجه به گفتگوی درج شده با جناب آقای علی بیانی در سایت تحکیم نیوز مورخه، 26/2/93 مبنی بر پیوستن «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک» به اتحادیه «دفتر تحکیم وحدت» و قانونی شدن تعداد دانشگاه‌های عضو این اتحادیه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک ضمن اعلام صریح کذب بودن خبر مذکور توسط آقای بیانی، اعلام می‌کند هیچ گونه رابطه‌ای با این اتحادیه ندارد.