انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای احمدی نژاد از مردم بزرگوار ایران طلب بخشش نمائید

bayanie

آقای احمدی نژاد! به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان می داریم مردم گرگان با عدم استقبال از جنابعالی همچون سال های گذشته پیام مهمی برای جریان فکری حامی شما ارسال کردند که همانا، نه به عوام فریبی، توهم و خیال پردازی در عرصه مدیریتی، عدم شایسته سالاری و نه به اختلاس و خیانت به منافع ملی است.

در پی اعلام موجودیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام :

گرگان به اتحادیه پیوست

peiro_imam_E2

بدین وسیله از همه انجمن­های اسلامی سراسر کشور که با تفکر ناب این نهادهای مدنی همراه هستند دعوت می­نمایم با پرهیز از پرداختن به مسائل جزئی و با گذشتن از اختلافات کوچک به این تشکیلات بپیوندند تا همه با هم زمینه تقویت هرچه بیشتر انجمن های اسلامی سراسر کشور در راستای آرمان ها و اهداف اصلاح گرایانه جنبش دانشجویی را فراهم نماییم.

مشروح سخنرانی احسان شریعتی در برنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ساری

shariati3

در دوران ما که دوران زیر‌سوال رفتن همه‌ی فراروایات است (یعنی ایدئولوژی‌ها و آرمان‌ها همه زیر سوال رفته‌اند) تنها ایدئولوژی که مانده نئولیبرالیزم، اقتصاد‌بازار، اندیشه‌ی واحد و جهانی‌سازی و این‌جور مسائل جدید است. ما باید ببینیم در اندیشه‌ی معاصر و در سطح جهانی چه موضع و نظریه‌ای داریم و در چه جایگاهی هستیم و برای خروج از بن بست‌ها و بحران‌ها چه راه‌ حل محلی داریم. همزمان چه پیام جهانی داریم؟