انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دنشگاه زنجان

جشن افتتاحیه انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) دانشگاه زنجان

IMG_1872

آنگاه که مردم، تبلور فریادهای عدالت‌طلبانه، استبدادستیزانه و آزادی خواهانه خود را در فریادهای شجاعانه یک مرجع دینی یافتند و او را امام خود نامیدند، این دانشجویان دین‌باور بودند که صدای حضرت امام خمینی (ره) را به گوش دانشگاهیان رساندند و ‎آغازگر یک رستاخیز عمومی شدند تا غریوِ دویست ساله ملتِ خستهِ از ظلم ایران را پس از عبور از سیلاب‌های خونین هفدهم شهریور، سیزدهم آبان و بیست‌ و دوم بهمن ۱۳۵۷، به سرمنزل مقصود، یعنی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران برسانند.