انجمن اسلامی دانشگاه بجنورد

دولت اصولگرای خردمند و اصلاح طلب آرام

majles

دولت اما دولت اعتدال است.دولت اصولگرای خردمند و اصلاح طلب آرام. آنچه واضح و مبرهن است حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به عنوان رأس هرم اجرایی در این سلسله مراتب انتخابات به هیچ عنوان نمیخواهد مجلسی در قبضه ی یک جناح خاص شکل بگیرد- نه به منظور دخالت ، بلکه تنها ایده آل شخص مورد نظر است- چراکه او خود را منادی مسیری جدید و جدا از دو جناح معروف اصلاح طلب و اصول گرا میداند و تجربه مجلس فعلی به خوبی نشان میدهد که او با اینکه به خوبی بازی برد – برد و مذاکره را حتی...